Yüzyıllar öncesinde yaşamış olmasına rağmen, bedeni olmasa da ruhu ile Yunus Emre bizlere bir fener gibi ışık tutmaya devam ediyor. Diğer hakikat yolcuları gibi Yunus Emre’miz de bakış açısında önce insanı öne alıyor ve insanın önemine dikkat çekiyor. İşte kısaca Yunus Emre ve insana bakışı

72 Milleti Bir Bilmeli

Tevhîd imiş cümle âlem tevhîdi bilendür âdem
Bu tevhîdi inkâr iden öz cânına düşmânımış
Yitmiş iki millete birligile bakmayan
Şer’ile evliyâsa hakîkatte âsîdür

Sakın Gönül Yıkmayasın

Akıl ve irade sahibi insan kâinatta yaratılan en değerli varlıktır. Onu değerli kılan, diğer bir husus da güzel bir gönle sahip olmasıdır. Yunus Emre, şiirlerinde gönle önem veriyor çünkü gönül aynı zamanda Çalabım dediği Allahın nazargahı ilahisidir.

Ak sakallı pîr koca bilmez ki hâli nice

Emek yimesin hacca bir gönül yıkarısa

Bir kez gönül yıkdunısa bu kılduğun namaz değül

Yetmiş iki millet dahi elün yüzün yumaz değül

Sevgisiz Kalp Olmaz, Sevgi Yoksa O Kalp Değildir

Gelin tanışık idelüm işi kolay tutalum

Sevelüm sevilelüm dünyâ kimseye kalmaz

Hakkı gerçek sevenlere, cümle alem kardeş gelir”..

Kur’anı Kerim de “inanalar kardeştir” (Hucurat 10) diyordu. Yunus Emre ana hedefini ve dünyada ki amacını şöyle açıklar:“Ben gelmedim dava için, Benim işim sevi (sevgi) için”.

ust-logo

Bencil Bir İnsan Olmaz İnsan Diğer gam Olmalı

İnsan, kendi için ne düşünüyor ve arzu ediyorsa başka insanlar için de aynı şeyleri düşünmeli ve istemelidir. Yunus, insân-ı kâmil yani olgun insan anlamında “er” ve “eren” kavramlarını kullanarak, erenlerin kimseye hor, aşağılayıcı gözle bakmamasını, bunun “erenlik” şanına uymayacağını söyler.

Sen seni ne sanursan ayruğa da anı san

Dört kitabın ma’nîsi budur eğer varısa

Tehî görme hiç kimseyi hiç kimse boş degül

Eksiklügile nazar erenlere hoş degül

İnsanda Kibir Olmaz

İnsan, asil yaratılışının gereği kibire ve gurura kapılmamalı, kin tutmamalı; başkalarının kusurlarını affedebilmeli ve onlara hoşgörüyle yaklaşmalıdır.

Adumuz miskîndür bizüm düşmânımuz kîndir bizüm

Biz kimseye kîn tutmazuz kamu âlem yârdur bize

Bak göresin dünyeye geldügüni bil neye

Đş bu fânî dünyeye mağrûr olmamagiçün

Miskîn ol yâre miskîn gide senden kibr ü kîn

Rûzigâr gelür geçer pes kime kalasıdur

Hep İyilik Ve Yine İyilik

Bir hastaya vardun ise bir içim su veirdün ise

Yarın anda karşu gele Hak şarâbın içmiş gibi

Ele getürdigüni miskinlere harceyle

Nice çok yaşar isen sonu ucı ölüm vardur

 

Kaynak: İsmet Şanlı / Yrd. Doç. Dr., Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website