Türkiye’mizin her yerinde şehitlerimiz, gazilerimiz, erenlerimiz, ahilerimiz, dedeler, babalar var. Kısaca her biri halkın gönlüne girmiş gönül dostları bunlar. Kimine baba demişiz, kimine dede, kimine erenler, kimine ahi… Ama hepsi insanların gönlünde yer almayı başarmıştır. İşte Kırklareli-Pınarhisar ilçesine ziyarete giderken bizi bir gönül ereni karşıladı. Bin bir Oklu Ahmet Baba Türbesi.

RİVAYETE GÖRE 1001 OKLA ANCA ŞEHİT EDİLEBİLMİŞ
Osmanlıların Rumeli’ye geçtikleri dönemde birinci murat tarafından Pınarhisar ve çevresini almaları için görevlendirilen komutanların tımar ve zeamet beylerindendir. Pınarhisar’ın fethi sırasında şehit düşünce padişah kendisi için sekiz köşeli ve yüksek kubbeli bir türbe yaptırmıştır. Bu türbe Pınarhisar’ın Erenler köyünde bulunmaktadır. Türbesinin çevresinde zamanla bir tekke de oluşturulmuştur. Rivayetlere göre düşmanla giriştiği savaşta üstünlükler gösteren bu zat 1001 okla ancak şehit edilebilmiş, onun şehit düştüğü yerde -alışık olunmayan bir şekilde- dönemin Osmanlı sultanına bu zata yakışır, üzeri kapalı bir türbe inşa ettirilmiştir.
Bazı rivayetlerde ise burada yatan şahsın Haydar Baba olduğu ve Topçu Baba’nın kardeşi olduğu söylenir.

Topçu Baba Kanuni Sultan Süleyman zamanında Macaristan ta Viyana kuşatması sırasında şehit olduğu da başka kaynakta belirtilmektedir. . Lüleburgaz ilçemizdeki Zindan Baba, Bin bir Okçu Ahmet Baba ve Pınarhisar ilçemizdeki Haydar Baba kardeştir. Bunlar Osmanlı 3.Padişahı 1.Murat Hüdavendigar zamanında yaşamışlardır.

YAPININ MİMARİ ÖZELLİĞİ
14. yüzyılın ikinci yarısında yapılmış, sekiz köşeli, her cephesinde sivri kemerleri bulunan, kapı büyüklüğünde yedi penceresi olan bir yapıdır. Duvarlar kalın, muntazam kesme kefeki taş kaplamadır. Kubbe sekiz köşeli tambur üzerine oturtulmuştur. Orijinalinde kurşun kaplı iken, halen çimento sıvalıdır. 14. yüzyıla ait olan içindeki yapı, 16. yüzyılın mimari karakterini taşımaktadır.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website