Şeyh Mehmet Şirvani Hazretlerinin türbesi Merkezefendi ilçesine bağlı olan İlbade Mahallesi’nin İlbade Mezarlığında bulunmaktadır. Mezarlığın ortasına yakın bir noktada konumlanan Türbe, Azerbaycan’ın Şirvan Eyaletinin  Zerdab İlinde doğmuş olan Şeyh Mehmet Şirvani’ye aittir. Şeyh Mehmet Şirvani Hazretleri zahiri ve batınî ilimleri tahsil etmiş bir alimdir.  Gittiği yerlerde İslamiyet’in güzelliğini anlatan ve talebeler yetiştiren Şirvani Hazretleri Miladi 1853 yılında Denizli’de vefat etmiştir.

Nakşibendi tarikat şeyhlerinden olan Şirvani Hazretleri Denizli’ye Miladi 1826-1827 yıllarında Tavaslioğlu Osman Ağa’nın daveti üzerine gelmiştir. Tavaslioğlu Osman Ağa ilmin kolaylıkla aktarılması için yardımda bulunmuştur; Şirvasi hazretlerinin isteği üzere Musa Mahallesi’nde dergâh ve medrese inşa edilmesine izin vermiş ve inşa ettirmiştir. Miladi 1826-1827 yıllarında inşa edilen medrese 1920 yılında çıkan bir yangın sonucu harap olmuştur…

İlmini her daim aktaran Şeyh Mehmed Şirvânî hazretleri, vefatından önce tavsiyelerde bulunmuştur. Müslümanlara dünyaya düşkün olmaktan ziyade Allah’ın emrine uymayı tavsiye eden Şeyh Mehmed Şirvânî hazretleri vefat etmeden önce şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Müslüman, dünyayı sevdiği, dünyaya düşkün olduğu için değil; Allah-ü Teâlâ çalışmayı emrettiği için çalışıp kazanır. Nefsinin kötü arzularına, zevklerine kavuşmak için çalışıp, para kazanmak, çalışırken helâli haramdan ayırmamak, başkalarının haklarına saldırmak, onlara olan borçlarını ödememek, kanunlara karşı gelmek, vergilerini vermemek, dünyaya düşkün olmayı gösterir.”

Şirvânî Hazretleri insanın dünya peşinde değil Allah yolunda ilerlemesini tavsiye etmiş ve kolaylaşması için yapılmaması gerekenleri ifade etmiştir. Allah tavsiyelerini duymak, anlamak ve yaşamayı nasip eylesin.

 

Kaynak: https://www.denizlimuhabir.com/yazarlar/ibrahim-afatoglu/azerbaycan-dan-gelen-seyh-mehmed-sirvan-inin-turbesi/2105/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website