Bilindiği gibi Resullah s.a.v gören kişilere sahabe diyoruz. İşte bunlardan ikisi de Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunuyor. H.z Osman r.a ve Kardeşi H.z Murad r.a.’nın Kabri burada. Hz. Osman ve kardeşi Hz. Murad’ın mezarları Muğla’nın Marmaris ilçesi Yunus Nadi caddesi’nde ilçe karakolun yanında bulunmaktadır. Aman dikkat! Peygamber (a.s.m.) efendimizin damadı Halife H.z Osman r.a. değil, onunla karıştırılmasın.

Kabrin Üzerinde H.z Muhammed (s.a.v.) Peygamber Efendimizin Sancaktarı H.z Osman ve H.z Murad r.a’nin Kabri olduğu ve Rodosun Fethi Zamanında Şehit Olduğu Yazılıyor (Miladi:675 – Hicri:55)

BURAYA NASIL GELDİLER?
Anadolu’nun güneybatısında bulunan Rodos Adası, ilk olarak 672’de, Emevîler zamanında, Bizanslılardan alındı. Ada, 680’de tekrar Bizanslılara geçti. Daha sonra Akka’dan kovulan Hospitalier şövalyeleri, buraya yerleştiler (1291). Hıristiyanların en kuvvetli ileri karakolu oldu. Anadolu ve Mısır’a yönelik Haçlı seferlerinde üs olarak kullanıldı. Fethi için, birçok seferler düzenlendiyse de muvaffak olunamadı. Fatih Sultan Mehmed Han zamanında fethe yaklaşıldı ise de, yine muvaffak olunamadı (1480). Cem Sultan’ın, Rodos şövalyelerinin eline geçmesi, onları daha da azgınlaştırdı. Bayezid Han’dan sonra tahta geçen Yavuz Sultan Selim Hanın Mısır’ı fethetmesiyle, Rodos’un önemi daha da arttı.

Anadolu’dan Mısır’a giden deniz yollarının emniyetinin tam olarak temin edilmesi, artık katî bir zaruret hâlini almıştı. Yavuz Selim Han, bu maksatla hazırlıklara girişilmesini emretti. Ömrünün vefa etmemesi yüzünden, Rodos’un fethi, oğlu Kanunî Sultan Süleyman Hana kaldı.
Aydın, Midilli, Karasi, Menteşe, Saruhan sancakbeylerine, Anadolu Beylerbeyi Kasım Paşanın nezaretinde Rodos’taki inşaat, imar ve iskân işleri bitinceye kadar adada kalmalarını emredip, İstanbul’a döndü. Rodos’a derhal Türk göçmenleri yerleştirilmeye başlandı. Ada bir sancak yapılıp, Cezâyir-i Bahr-i Sefîd eyaletine bağlandı. Sancakbeyi olarak Mehmed Bey tayin edildi. Bundan sonra birçok cami, imaret, mektep, medrese ve yol yapılıp ada imar edildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website