Şeyh Ali Semerkandi : ” Niyet Hayır Akibet Hayır ”
Hazırlayan: Fahri Sarrafoğlu

Şeyh Ali Semerkandi türbesi
Kızılcahamam-Camlıdere

Anadolu illerimizde birçok hakikat yolcuları çıkmıştır, hakikati arayan bulup yol gösteren Allah’ın akıl sahibi kulları vardır. Bunlara evliya ya da eren denmesinin esas sebebi “Ego-nefislerini değil”  akıl ve gönüllerini birlikte kullanmalarıdır.  Evet, sadece akıl değil, sadece kalp değil, sadece göz değil, üçü birlikte olacak akıl+kalb+göz = İNSAN.  Aklı Selim- Zevki  Selim- Kalbi Selimi birleştiren Allah dostları onlar.  Bu insanları halk tarafından o kadar sevilmişlerdir ki Anadolu topraklarının birçok yerinde aynı isimle Allah dostları vardır. İşte Yunus Emre, işte Somuncu Baba, işte Şeyh Ali Semerkandi. İşte bizde Karaman’da ve Kızılcahamam-Çamlıbel’de hatta Rize’de de mezarı -türbesi olduğu bilinen Şeyh Ali Semerkandi Hazretlerinden kısaca bahsedeceğiz.

Karamanda bulunan türbesi

KARAMAN’IN İLİM MERKEZİ HALİNE GELMESİNE VESİLE OLDU
Karaman’da yaşamış olan ve Karaman’ın ilim merkezi haline gelmesinde önemli rol oynayan Şeyh Ali Semerkandi,  Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Anadolu’da yaşayan Seyyid Alaeddin Ali Semerkandi Hazretleri Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyundan gelmektedir. Seyyid olup doğum yeri  Semerkand’dır. Türk müfessiri Alâeddin es-Semerkandî, Mâverâünnehir’den Orta Anadolu’ya göç etmiş ve Lârende (Karaman) kasabasına yerleşmiştir. Vefatına değin burada yaşamıştır. Rivayetlere göre 150 yaşlarında iken yine burada vefat ettiği için Karamânî nisbesiyle de anılmıştır.

Karamanda bulunan Şeyh Ali Semerkandi Camisi

MEKKE’DE 14 YIL İMAMLIK YAPTI
 Mescid-i Haram’da 14 yıl İmam-Hatip olarak görev yaptı. Medine-i Münevvere’ye giderek Peygamber Efendimiz (S.AV.)’in kabrinin bulunduğu Ravza-ı Mutahhara’da 7 yıl türbedarlık yaptı. Ayrıca Şam, Kudüs ve Irak’ta ilim, irşat ve öğretim faaliyetlerinde bulundu. Daha sonra bu mübarek zat, Hz. Peygamber ( S.A.V.)’den aldığı manevî bir işaret üzerine Rum diyarı olan Anadolu’ya hareket etti. Beraberinde bulunan velilerin her birini ilgili yerlere yerleştirip, kendisi de Konya’ya gitti. Karaman, Bozkır ve benzeri yerlerde ikamet ederek gerekli irşat görevlerinde bulunan Şeyh Ali Semerkandî, devlet erkânına nasihat ederek onlara yol göstermiştir.
TÜRK BİRLİĞİNİN YENİDEN OLUŞMASINA KATKI SAĞLADI
Semerkandi’nin Karaman’a geldiği dönemde Anadolu topraklarında, büyük Türk ve İslam birliği bozulmuştu. Selçukluların çökmesinden sonra doğan 11 küçük devlet birbirilerini yemekle ve yutmakla meşgul idiler. O geldiği yıllarda Osmanlı tahtında II.Murad, Karaman tahtında II.İbrahim oturuyorlardı. İki beylik birbirlerinin can hasmı idiler.” İşte Semerkandi, vaaz ve nasihatlerinde birlik ve beraberliğin öneminden bahsetmiş. Müritlerini birlik üzerine olmalarını öğütlemiştir.

1922’de Rize’de bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi

GÜNÜMÜZE MESAJLARI NEDİR?

Ali Semerkandî (K.S) günümüz dünyasında da kullanabileceğimiz, istifade edebileceğimiz sözlerinden bazıları şöyle:

 • Niyyet hayr, akibet hayr
 • “Düşünmek en yüksek ibadettir”
 • “Dünya Sevgisini, içinden çıkar ve özgürleş”
 • “Yeryüzü ve gökler adâletle sayesinde ayakta durur ”
 • “İnşa etmek varolanı onarmaktan kolaydır”
 • “Adalet bütün erdemlerin başıdır”
 • “Dünya sevgisine meyletmeyin çünkü bu sevgi ok yaydan çıktığı gibi insanı imandar çıkarır”
 • “Dünya cam eşya gibidir, hemen kırılır, yolcunun azığı gibidir hemen tükenir”
 • Kötü insanlarla arkadaşlık yapan, iyi insanlar hakkında kötü düşünmeye başlar.
 • Cimrinin yüzüne bakmak insanın kalbini karartır.
 • Kaynaklar: http://www.kackar53.com/yoreden-haber/rize-meydan-projesi-seyh-ali-semerkandi-turbesi-ve-vefa-h11178.html

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website