Ehli Beyt Sevgisi tüm hayatına yansıyan bir hakikat yolcularını adım adım tanımak biz tanıdıktan sonra sizlere de aktarmak istiyoruz. Zeytinburnu sokaklarını adım adım gezerken Seyid Nizam Hazretlerinden sonra bir hak dostuna daha rast geldik. Ehl-i Beyt’ten Seyyid Muhammed Şemseddin Yeşil Efendi (1905- 1968) Mutasavvıf, vâiz, yazar. Önce kısaca hayatından bahsedip çok faydalı olan sözlerine yer vermek istiyoruz.  Detaylar şöyle:

ABDÜLKDARİ GEYLANİ SOYUNDAN
İstanbul’da doğdu. Abdülkādir-i Geylânî soyundan gelen Ümmü Kemalzâde İmamoğulları (Koca İmamoğulları) ailesine mensuptur. Aile şeceresinin dayandığı Ümmü Kemal, II. Murad devrinde Buhara’dan gelip halen türbesinin bulunduğu Bolu-Gerede’de tekke kurmuş bir mutasavvıftır. Şemseddin, soyadı kanunu çıkınca hocası Yeşilzâde Mehmed Sâlih Efendi’ye nisbetle Yeşil soyadını almış, halk arasında Yeşil Hoca olarak tanınmıştır.

Babası Hüseyin Efendi, Bolu’nun merkez Tekke köyünden olup Samatya civarındaki Hatuniye (Fatma Hatun) Camii imamlığı yapmıştır. Annesi Hanife Hanım, Bolu’nun Gerede ilçesi Hacılar köyündendir. On iki yaşında babasını kaybedince ailenin geçimini sağlamak için bir süre işportacılık gibi işlerde çalıştı. Ağahamamı Hatuniye Camii imamı olan babası ölünce on üç yaşında aynı camide imamlığa başladı. Kocamustafapaşa ve Davutpaşa’da ilk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra Darülfünun (İstanbul Üniversitesi) İlâhiyat Fakültesini bitirdi. Bazı düşünceleri nedeniyle tepki ve baskı gördü. Bunun sonucunda imamlık belgesi iptal edildi. Vaaz ve irşad faaliyetini Yüksek Ahlâk Derneği çatısı altında “Ahlâk Dersleri” başlıklı bir dizi konferansla sürdürdü. Şubat 1947’de Hakikat Yolu adlı dergiyi, Mart 1948’de İslâmiyet gazetesini yayımladı. 1968 yılında İstanbul’da vefat etti.  Mezarı Silivrikapı Kabristanında Seyyid Nizam Camii ve türbesine giden yolun sonundadır.

İBRET ALINACAK SÖZLERİ:

 • Âlim: Bilen değil, bildiği şeyi vicdanı ile hissedendir.
 • Ey Hakikat Yolcusu! Çok çalış ruhlar aleminde ki, âşinâ-yı kadiminle uzak düşmemeye çare ara… Perdelenme…
 • Allah’ı tam bilen her şeyi ondan bilir.
 • Kişinin helâki kendisini beğenmesindedir.
 • Kalbin devası kazaya rıza göstermektedir.
 • Eğrinin gölgesi de eğridir, olduğun gibi görünmeye çalış.
 • Kanaat öyle bir zenginliktir ki hırsız çalamaz, düşmanı bulunmaz.
 • Ey dost! Uyuyanlar gece ile gündüzü fark edemez… Gaflete dalanlar için karanlık, aydınlıkla eşittir.
 • İnsaf mabedine gitmeli, orada hakkı teslim etmek ibadetini yapmalı.
 • Edebin başı kişinin kendi kadrini, haddin, bilmesidir.
 • Âşık ol… Günah işlediğin zaman kerim olan Allah’ın huzurunda naz etmesini bil.
 • Ey talip! Kalp gözüne çok kıymet ver, onu çok aziz tut, çünkü gaybü-l gaybda olan nuru ancak o görür.”Rea kalbi rabb”: Kalbim rabbimi gördü emrindeki ma’nanın zevkine dal.
 • İyiliği sonra yaparım deme, zira ömrün bakiyyesinde kıymet yoktur. Zamanı fırsat bil.
 • Aynaya bakan kendini ayna içinde zannetmediği gibi gördüğü suret de, Hakk’ın kendisidir diye itikatte bulunamaz.

-Muhabbet öyle bir sıfattır ki doğruyu yalandan, kerimi zelilden ayırt ettirir. Muhabbet öyle bir hastalıktır ki her deva kendisindedir.

-Talim başka terbiye başkadır, her muallim mürebbiye olmaz.

-Günün adamı olmaya çalışma, hakikatin adamı olmaya çalış, çünkü gün değişir hakikat değişmez.

-Aşık ol da esrarı vahde de vasıl ol, o vakit Allah’a derdini dökmenin tadını duyar o zaman gönlün arzusuna haber almanın zevkini alırsın.

-Ey hakikat arayan! Allah’ın gizli kulları vardır, onların duası zalimleri muradlarına erdirmeden götürür.
ESERLERİ İLE İLGİLİ TÜM DETAY İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ:

Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/yesil-semseddin

http://www.yesilhoca.com/kimdir.htm

https://www.sozleransiklopedisi.com/semseddin-yesil-sozleri/

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website