TASAVVUFU GÖNÜLLERE KAZIYAN “SEYYİD ŞEYH AHMET EFENDİ”

Yolumuz bu sefer Bingöl iline düştü.  Seyyid Şeyh Ahmet Efendi bir yandan kendisini ilme ve tasavvufa vakfederken diğer yandan da devamlı Osmanlı Padişahlarının hep yanında olmuştur.  Sadece Bingöl değil Muş-Bitlis illeri ve o civardaki birçok bölgedeki insanların “Hak ile buluşmasına” vesile olmuştur. Seyyid Şeyh Ahmet Efendi’nin eğitim yönteminde dört temel esas var ki bu oldukça önemli. İşte detaylar:

Şeyh Ahmet Efendi Türbesi
Bingöl

NAKŞİBENDİ GELENEĞİNDEN GELMEKTEDİR
Seyyid Şeyh Ahmed Efendi (kuddise sirruhu) (1218-1301 h./1802-1885 m.):Seyyid Şeyh Ahmed Efendi aslen Bağdatlı olup cedlerinden en tanınmışı dedesi Şeyh Kâsım’dır. Şeyh Kâsım Moğol istilasından sonra seyyidlerin fermanlarının çıktığı dönemde Farkin’e yani Silvan’a gelmiştir. Orada ne kadar kaldığı bilinmemektedir. Şu an Farkin’de (Silvan’da) medfun olup aynı yerde türbesi bulunmaktadır. Daha sonra oğulları Şeyh Tahir ile Şeyh Ali Bitlis sancağına kadar gelmişlerdir. Şeyh Ali Bitlis’te kalmış, Şeyh Tahir ise Çapakçur kazasının Tiverek köyü Masalla mıntıkasına gelmiştir. Şeyh Tahir burada tedrisatla meşgul olup ömrünün sonuna kadar kaldığı bilinmektedir. Şu an Bingöl-Ilıcalar yol güzergâhında makber-i şerifi bulunmaktadır. Şeyh Tahir’in tek oğlu olan Şeyh İbrahim Çan Göltepesi köyüne gidip orada tasavvuf ve medrese ilimleri ile adını Çapakçur bölgesine ve çevre illere duyurmuştur. Şeyh İbrahim’in oğlu olan Şeyh Ahmed ve Şeyh Ahmed’in oğlu olan Şeyh Eyüp aynı bölgede babalarının çizdiği yolda ilerlemiş ve Çapakçur bölgesinde isimlerini duyurmuşlardır. Şeyh Eyüp’ün oğlu olan Seyyid Şeyh Ahmet küçük yaşlarda yetim kaldığından dolayı medrese ve tarikat eğitimini Hâlid-i Bağdâdî’nin bölgedeki yegâne halifesi ve temsilcisi olan Palulu Şeyh Ali Efendi’den almıştır. Babası ve dedesi dâhil olmak üzere Kadirî tarikatine mensup iken, kendisi ise Hâlid-i Bağdâdî’nin diğer kolu olan Nakşibendî tarikatine intisap etmiştir.

GÜLER YÜZ TASAVVUFUN ESASIDIR
Şeyh Ahmed orta boylu, kumral, natıkası kuvvetli olup, halim ve selim bir zattır. Halim ve selim bir zat olduğu tevatür yoluyla bizlere intikal etmiştir. Yine devamlı güler yüzlü olduğu, daimi güler yüzü ile insanları tasavvufu sevdirmiştir. Dedesinden itibaren tek çocuk üzerine devam eden sülalesi kendi evliliğinden yedisi erkek, üçü kız olmak üzere on çocuğu dünyaya gelmiştir.


TASAVVUFA KATKILARI
Nakşibendi’ye tarikatının Hâlidiye kolundan gelen Çan şeyhleri Bingöl ve çevresinde bulundukları yerlerde şu dört vazifeyi yerine getirmiş ve evlatlarına vasiyette bulunmuşlardır:

  1. Çan şeyhleri bulundukları yerlerde mutlaka ilim tahsilini önemseyip medreseler kurarak ya kendileri bizzat ders vermiş ya da müderrisler tutarak ilim ve irfana hizmet edip cehaletle mücadele etmişlerdir.
    2. Bulundukları bölgeleri dolaşarak halkı irşad edip, edep ve zikir ile tarikatin adabını halka telkin etmişlerdir.
    3. Osmanlı halifelerinin yanında devamlı yer alarak i’la-yi kelimetullah ve vatan savunmasında bulunmuşlardır. 1921’de Çapakçur’dan Büyük Millet Meclisi’ne telgraf göndererek, İslam bayraktarlığını esas alarak her türlü ayrımcı faaliyetlere karşı merkezî hükümetin yanında durmuşlardır.
    4) Halk arasında sulh ve barışta etkin rol oynamışlardır. Örneğin, Az aşireti ile Zıkte aşireti ve yine Az aşireti ile Gökdere aşireti arasında uzun süre devam eden kan davalarını sona erdirmişlerdir. Yine Karlıova tarafında Dersim Ağaları ile Cibilan aşireti arasındaki uzun süre devam eden bölge hâkimiyeti rekabetinden doğan anlaşmazlıkların çözülmesinde Şeyh Ahmed Hazretlerinin oğlu Şeyh Eyüp Efendi’nin büyük katkısı olmuştur.

TÜRBESİ ZİYARETÇİ BEKLİYOR
 Şeyh Ahmet Efendi, icazet aldıktan sonra Çabakçur, Göynük, Kiğı ve Lice bölgelerinde irşada başlamış, bu alanda birçok ilim adamı yetiştirmiştir. Seyyid Şeyh Ahmed Efendi, 1884’ün ilkbaharında vefat etmiştir.
Şeyh Ahmet Türbesi merkeze 17 kilometre mesafede, köy mezarlığı içinde köye hakim tepede yer alıyor. Dört köşeli, tek kubbeli olarak inşa edilen türbenin yapımında kubbe dahil tamamı taş kullanılmış. 1815-1885 yılları arasında yaşadığı tahmin edilen Şeyh Ahmet’in türbesi, yörede yoğun bir şekilde ziyaret ediliyor.
BİRÇOK GÖNÜL EHLİ YETİŞTİRDİ
Şeyh Ahmed, Çabakçur, Göynük, Kiğı ve Lice bölgelerinde irşada başlamıştır. Birçok halife yetiştirmiştir. Bunlardan meşhur olanların sekiz tanesi şu kişilerdir: Oğlu Şeyh Eyyüb efendi, damadı Sefkarlı Molla Arif efendi,  Karbaşanlı şeyh İsmail efendi, Fahranlı Molla Abdulcelil ve oğlu müderris Molla Muhammed, Halifanlı Şeyh Beyazıd ve Lice’nin Kale köyünde Şeyh Taceddin efendi gibi birçok kişiyi yetiştirmiştir.

 

Kaynak: http://www.bingol.edu.tr/documents/Mevl%C3%A2n%C3%A2%20H%C3%A2lid-i%20Ba%C4%9Fd%C3%A2d%C3%AE%20Sempozyum%20Kitab%C4%B1.pdf

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website