Halkın gönlüne taht kurmuş, aradan geçen asırlara rağmen halkın sevgisi ve saygısı artarak devam eden Anadolu erenlerini gezip görüp anlatmaya devam ediyoruz. Yolumuz bu sefer Gümüşhane’ye düştü. G Gümüşhane –Erzurum yolu üzerinde Tekke köyünde bulunan bir hakikat yolcusuna daha rastladık. Hasan Çagırgan Baba Türbesi. Gümüşhane-Erzurum yolu üzerinde Gümüşhane’ye 12 km uzaklıktaki Tekke Beldesindedir.

O DA HOCA AHMET YESEVİ TALEBESİDİR
Kaynakları taradığımızda Çağırgan Baba’nın da Anadolu’da bulunan birçok Horasan Erenleri gibi Hoca Ahmet Yesevi’nin tasavvuf ekolüne bağlı olduğu bilinmektedir. Hoca Ahmet Yesevi öğretisini nesilden nesile aktaran hocalardan ders alan Çağırgan Baba, tüm hayatı boyunca evrensel bir yaşam tarzını benimseyerek tüm insanlığa “önce insan” gözüyle bakmıştır. Hoca Ahmet Yesevi’nin öğrencileri arasında bulunan bugün Azerbaycan Cumhuriyetinin Başkenti eski Bakü şehrindeki türbede yatmakta olan Sultan Ebu Said Hazretleri, namı diğer Ebu’l Hayr olarak bilinen zatın öğrencisi olduğu tahmin edilmektedir. Sultan Ebu Said Tekke âdâbının ilk defa Ebû Saîd tarafından tespit edildiği kabul edilir. Onun tasavvufta kendine has bir yol açtığını, tekke inşa ettiğini, günde iki defa sofra kurduğunu söyleyen Kazvînî, bütün tasavvufî âdâbın Ebû Saîd’e nisbet edildiğini söyler (Âsârü’l-bilâd, s. 361). İşte Çağırgan Baba’da bu büyük zatın yolundan Anadolu’ya gelmiştir.

155 SENE YAŞADIĞI TAHMİN EDİLMEKTEDİR
Çağırgan Baba’nın 155 sene yaşadığı rivayet edilmektedir. Orhan Gazi’den başlayarak Sultan Fatih’in padişahlığının bir kısmına şahit olduğu rivayetleri anlatılmaktadır. Çağırgan Baba Bizzat Fatih Sultan Mehmet Han’la görüşmüş ve Sultan Fatih’in Çağırgan Baba’nın 3 (üç)gün (kimi kaynaklara göre 7 Gün)misafir olarak onun manevi ilimden faydalanmıştır.  Çağırgan Baba’nın Trabzon şehrinin manevi fetih komutanı olduğu rivayetleri bilinmektedir. Çağırgan Baba, Sultan Fatih’e  ‘Biznillah kan akıtmadan Trabzon Kalesi teslim alınacaktır. Cenabı- Allah zaferinizi daim eylesin’ der.

AHİ GELENEĞİNİ SÜRDÜREN BİR DERVİŞ
Harun Bostancı’nın, hazırladığı 197 sayfalık Yüksek Lisans tezinin sonuç kısmında da, şu değerlendirmeleri yapıyor; “İncelemiş olduğumuz Doğu Karadeniz Bölgesinde Osmanlı Döneminde kurulan Tekke ve Zaviyelere bakıldığında bölgeye yerleşen Türk dervişlerinin genel olarak Ahi oldukları görülmektedir. “

TÜRBENİN ÖZELLİĞİ
Yapı Kare plan üzerine yapılmıştır. Asıl türbe kısmı ve eklentisi olmak üzere sonradan ilave yapılarak iki kısımdan oluşmuş, dikdörtgen planını çevrilmiştir. Üzerindeki kitabeye göre H.990 Recep/ M.1582 yılında yapılmıştır. Her iki bölüm de tamamen kesme taştan yapılmıştır. Bunlardan doğuda olanı yuvarlak kemeriyle dikkat çeker. Asıl Türbe kısmının üzerinde dışa yansımış tromplar, sekiz köşeli taş piramit külah dikkati çeker.

-Kitabe ve Anlamı:

-Hâzihi mezâru’ş–şerifeti’l-merhum el-mağfur Baba Çağırgan, evliyâu’s-salikati harrarahu fi mahı Recep senete tis’ine ve tis’umie: (Burası merhum, mağfur, feryat eden Evliya Çağırgan Baba’nın şerefli mezarıdır. 990 yılının recep ayında “Temmuz 1582”onu yazdı.)

 

Tekke’deki Çağırgan Baba Türbesi  (III. Murad’ın (1574-1595) İran seferi sırasında gördüğü bir rüya üzerine yapıldığı ve Gümüşhane, Samsun ve Tokat’ta vakıfları bulunduğu bilinmektedir, A.g.e., s.126.) asıl mekanı kare bir plan üzerine Bayburt taşından yapılmış, sonradan batısına dikdörtgen planlı bir bö1üm daha eklenmiştir. Türbenin her iki bölümün de içinde birer sanduka yer almaktadır.
Çağırgan Baba Zâviyesi, Kelkit nahiyesine bağlı Şurut (Kabaktepe) Kö- yü’nde inşâ edilmiş olup, belki de Gümüşhane’nin ilk tekkelerinden biridir.

Hocası Sultan Ebu Said Hazretlerinden öğütler

 • “Tasavvuf; başındaki sevdayı atmak, elindeki dünyayı dağıtmak ve vaki olanda karar kılmaktır.”
 • “Allah bâkî ve kâfidir. O’ndan başkası boştur. O’ndan gayri her şeyden nefsini uzak eyle!”
 • “Allah Teâlâ ile kul arasında perde, yer ve gök değildir. Arş ve Kürsî de değildir. Perde, insanın benliğidir. Bu aradan kaldırılırsa Allah’a kavuşulur.”
 • “Zikr, Allahü teâlâyı anıp, hatırlamak, O’ndan başkasını unutmaktır.”
 • “Allahü teâlâdan ihlâsı, her şeyi O’nun rızâsı için yapmayı isteyiniz. İhlâsta, dünyâ ve âhirette kurtuluş vardır.”
 • “Vakit, iki nefes arasındadır. Biri geçti biri henüz gelmedi. O halde dün gitti, yarın nerede. Gün bugündür. Vakit keskin bir kılıçtır.”
 • “Kim kendini iyi zannederse o kendisini bilmiyordur.”
 • “Kul, Allahü teâlâ için neyi terk ederse, Allahü teâlâ ona karşılık daha hayırlısını verir.”
 • “Kişinin helâkı, Allahü teâlâdan başkasına gönül bağladığı şeydir.”Kaynak:  https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/01/3kopyas.pdf

One thought on “Ahilik geleneğini yeniden dirilten hakikat yolcusu

 1. ÇAĞIRGAN BABA
  86
  cemaatiyle doğrudan bir ilgisi olmayıp, dine davet eden çağıran
  anlamında tebliğci olarak Çağırgan mahlasını almıştır. Özellikle Kelkit
  havzasında yerleşmiş olan Çağırgan velilerin birçoğunun Çağırgan
  Baba adıyla biliniyor olması bu ekolün ve üstlenilen görevin bir
  özelliğidir. Örneğin Gümüşhane’nin Tekke Beldesinde bulunan Seydi
  Mahmud Çağırgan Baba ile Şurut köyünde bulunan Seyyid Ahmed
  Baba Çağırgan gibi. Her ikisi de 16. Yüzyıla tarihlenmektedir.
  Alucradan başka yerde yaşamamış gibi gösterilmiş başbakanlık aşiflerinden cinbiz ile seçmişsini başbakanlık arşivlerinde çok ça bahsediliyor çagirgan baba banın
  kendinden ve evlatlarından Şurut da yeterince varlar cümuriyet öncesine kadar seyyit evlatlarına dergah erzıncan cimiden üzüm ve arpa ve altın para gelirmiş kayıtlara lütfen bakin sia. Soyundan gele ler hastalara şifa versin dıye taşi ateşin içinde nar olanakadar tutup sonra çagirgan baba adıyla eline alır hastanın kafasında tutulan su dolu tasa kuryulur şifa bulsun diye üç yudum içirilir seyyit mahmut çağırgan Hz adına bunlar gümüşhane kabaktepe {Şurut köyu de} yapılıyor ve 2 metre yakın sinsile name soy agacı var buraya sadece arucra bolca köyü sadece geçiyor bizler kimiz buradaki Karataş yaşadigi yerler neden çagirgan babaya vakfedilmiş evliya Çelebi burada mola vermiş kayıtlara bakarmısınız bize ayit olan bilgileri terafimiza verirseniz sevinirim ayrim yapilmadan.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*
*
Website